ศูนย์ธุรกิจ

สถานที่แสนสะดวกสบายพร้อมบริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตบริเวณชั้น G

ศูนย์ธุรกิจ

สถานที่แสนสะดวกสบายพร้อมบริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตบริเวณชั้น G เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่แขกผู้มาพักในด้านการติดต่อสื่อสาร